Planering, arkitektur och design - Mango arkitekter
::English::    

Menu:

 

 “The point of cities is multiplicity of choice.”
Jane Jacobs

 

 

 

 


Ett föränderligt land

Vietnam är inne i en omfattande förändringsprocess. Filmen visar samtidens Vietnam men på samma gång visar den även Vietnams historia och framtid. Vi gjorde filmen inför presentationen av vår fältstudie "Sociable Space in a City of Life - the Case of Hanoi". Studien finns tillgänglig i pdf-format här.

 

Mango arkitekter - Planering, arkitektur & design
Syrénvägen 1, SE-371 62 Lyckeby,
Copyright © 2013 Mango arkitekter